Nieuwsbrief 30 augustus 2022

Beste ouders/verzorgers,

We zijn vol goede moed begonnen aan schooljaar 2022-2023. Gelukkig hebben we voor elke groep gekwalificeerde leerkrachten staan. Daar zijn we erg blij mee. Nu maar hopen dat het een schooljaar wordt zonder corona-perikelen en zonder ziekte of afwezigheid van onze medewerkers. Want als er onverhoopt een collega afwezig is, dan ontstaat er direct een probleem. Externe invallers zijn er (bijna) niet meer…..

Woensdag 31 augustus: water mee naar school
Van het PWN ontvingen wij het bericht dat op wij op woensdag 31 augustus tussen ongeveer 9.00-14.00 uur tijdelijk geen drinkwater kunnen gebruiken. Dit i.v.m. werkzaamheden nabij postcode 1636 XC. We willen u daarom vragen om uw kind(eren) voldoende drinkwater mee te geven.

Ouder-enquête
Voor de zomervakantie is aan alle ouders van ons kindcentrum gevraagd om een enquête in te vullen over het onderwijs en de opvang op De Bonte Mol. De uitslagen zijn inmiddels binnen en die willen we graag met u delen. In de bijlage vindt u een overzichtelijke samenvatting.

We hopen op een prachtig schooljaar 2022-2023!

 

Met vriendelijke groet,
René Venneker

newsletter newsletter