Nieuwsbrief 2 juni 2022

Beste ouders/verzorgers,

Jaarplan
Vandaag hebben we met het team ons jaarplan besproken. In het jaarplan staan onze prioriteiten voor het schooljaar 2022-2023 verwoord. We hopen natuurlijk dat we het komend schooljaar alle energie kunnen steken in onderwijs. Dus geen gedoe rond een volgende corona-variant! We willen gewoon 40 weken zonder lesuitval, thuisonderwijs of schoolsluiting en geen zieke kinderen (en ik weet zeker dat u dat ook wenst….).
Dat wordt overigens ook zonder corona een hele uitdaging. Bij afwezigheid of ziekte van een collega ontstaat er direct een probleem. Er zijn geen flexpoolers meer beschikbaar om in te vallen. Gelukkig hebben wij juf Elly nog achter de hand. Zij heeft ons in het afgelopen jaar een aantal maal uit de brand geholpen.

Verruwing taalgebruik
Het valt ons op dat veel kinderen regelmatig grof taalgebruik gebruiken. Vooral buiten. Dit speelt met name in de groepen 5 t/m 8, maar sommige jongere kinderen kunnen er ook wat van.
Ik weet dat televisieprogramma’s en internet regelmatig niet het juiste voorbeeld laten zien. En als ik bij een voetbalwedstrijd ga kijken schrik ik regelmatig van opmerkingen die (voornamelijk) mannen maken. En toch……..
Als we dit met elkaar accepteren gaan we een kant op die niet gewenst is.

Op De Bonte Mol hebben we één duidelijke schoolregel.
Ik toon respect door:
- mijn taalgebruik
- mijn houding
- mijn gedrag

Ik zoom vandaag even in op het eerste deel; het taalgebruik.
We realiseren ons dat school een oefenplaats is. Meningsverschillen worden op school zichtbaar. En daar hoort ook bij dat kinderen de impact van woorden gaan ervaren. Ze leren dat je elkaar pijn kunt doen met woorden én dat woorden nodig zijn om het weer goed te maken.
Communiceren met elkaar zonder (voor)oordeel. Écht luisteren naar wat een ander te melden heeft. Écht open staan voor het verhaal van de ander. Elkaar goed kunnen en willen verstaan. Het is de basis van een democratische samenleving.

Het gaat overigens heel vaak goed. In een klas van 56m2 zitten de hele dag ongeveer 25 kinderen en een leerkracht. Bij het buitenspelen spelen vaak diverse groepen tegelijkertijd buiten. En heel veel kinderen laten dag-in-dag-uit zien dat zij uitstekend in staat zijn om correct met elkaar om te gaan.

Toch is ‘taalverruwing’ een feit. Als ik ’s avonds naar de heren en dames politici luister, dan verbaas ik mij over het taalgebruik van onze volksvertegenwoordigers. Juist deze mensen hebben m.i. een voorbeeldfunctie en ik constateer dat ze niet altijd het juiste voorbeeld geven. Dat ontslaat ons echter niet van de taak om op De Bonte Mol de taalverruwing tegen te gaan.
Het team zal in de komende periode ‘op scherp’ staan als het gaat over dit onderwerp. We gaan de kinderen aanspreken op hun taalgebruik. Vaak zullen we complimenten geven aan kinderen of een klas als zij de taal op een goede manier inzetten én we zullen alert reageren op ongewenst taalgebruik.

Mogen wij op uw steun rekenen in de komende maanden? Alleen als school en thuis hand in hand met elkaar optrekken kunnen we dit met elkaar op een positieve manier beïnvloeden.

Fijn pinksterweekend,
René Venneker

newsletter newsletter