Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

Beste ouders/verzorgers,

We hebben in samenspraak met onze medezeggenschapsraad het vakantierooster voor 2022-2023 vastgesteld. Het is fijn dat we dit zo snel hebben kunnen afstemmen, want dan kunt u al ruim op tijd uw vakantie voor 2022-2023 plannen.

Het vakantierooster kunt u binnenkort ook op onze website nalezen.

holiday holiday