School en bso gesloten

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang in de week van 20 t/m 24 december gesloten is. Voor de kinderen start de kerstvakantie dus op maandag 20 december. De scholen van Blosse bieden in deze week geen afstandsonderwijs. Dit is een beslissing die voor alle scholen van Blosse is genomen.

Deze maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreidingen van de omikronvariant terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en thuis werkt. Het sluiten van basisscholen en buitenschoolse opvang draagt hieraan bij.

Komende week bieden we noodopvang aan voor kinderen van wie ten minste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. Wij doen echter wel een uitdrukkelijk beroep op u als ouders om de opvang van uw kinderen zoveel als mogelijk zelf te organiseren. Heeft één ouder in een gezin een cruciaal beroep, dan vraagt het kabinet de ouders om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Zoals minister-president Rutte ook al aangaf in zijn toespraak is het van belang om de kinderen zoveel als mogelijk binnen het eigen gezin te houden. Alleen zo kunnen we de verspreiding van het virus vertragen. Als er een groot beroep wordt gedaan op de noodopvang schiet de sluiting van de scholen en bso z’n doel voorbij. Bovendien worden in de noodopvang groepen kinderen samengevoegd, waardoor er ook kans is op verspreiding van het virus. 

Noodopvang na schooltijd in de bso is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met Blosse opvang en voor het aantal uren en op de dagen dat in het contract is afgesproken.

Noodopvang onder schooltijd wordt verzorgd door de school.
Aanmelden voor de noodopvang tijdens schooltijd kan aangevraagd worden bij juf Marchien Bakker. Dit kan alleen via de e-mail: marchien.bakker@blosse.nl

Geeft daarbij duidelijk aan om welk kind het gaat, in welke groep het kind zit en om welke dag/dagdeel noodopvang het gaat.

Indien u gebruik wenst te maken van noodopvang onder schooltijd (dus van 8.30-14.00 uur), dan kunt u dat tot uiterlijk donderdag 16 december 15.00 uur aanvragen bij juf Marchien. Doe dit dus aub snel.

 

Aanmelden voor noodopvang tijdens bso-tijd verloopt via Konnect. Deze ouders hebben inmiddels al bericht ontvangen. 

 

De gemiste uren van deze extra week kerstvakantie voor de kinderen worden niet ingehaald op een later moment dit schooljaar. Dit betekent dat de geplande vakanties en studiedagen in 2021-2022 vooralsnog gewoon hetzelfde blijven. 

We hopen dat we alle kinderen weer zien op maandag 10 januari. Fingers crossed.

 

Met vriendelijke groet,

namens alle medewerkers van kindcentrum De Bonte Mol

René Venneker

corona corona