Pasen

Beste ouders/verzorgers,


Vandaag is in alle groepen aandacht besteed aan Pasen. Onze ‘traditionele’ paasviering kon dit jaar natuurlijk niet doorgaan, maar de kinderen hebben genoten van het alternatieve programma.
Pasen is het feest van nieuw leven, van geloof in een mooie toekomst. Pasen is dus bij uitstek een periode om hoopvol vooruit te kijken.
Ik geef toe, het kost mij enige moeite om 100% optimistisch naar de toekomst te kijken. Toch is er eigenlijk geen alternatief, want van pessimisme knapt de samenleving niet bepaald op.
Dus zonder de realiteit uit het oog te verliezen hoop ik op spoedige versoepeling van alle corona-maatregelen.
Als het laatste jaar ons iets duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat het van groot belang is om met elkaar in verbinding te blijven. Dat geldt voor ouderen én voor jongeren. Voor alle kinderen, ouders en medewerkers van De Bonte Mol. De ontmoetingen met elkaar zorgen ervoor dat we gesprekken hebben met mensen die het eens zijn met elkaar, maar (en misschien is dat nog wel belangrijker) met mensen die een andere mening hebben. Juist díe gesprekken verrijken ons leven. Juist díe ontmoetingen zorgen voor nieuwe inzichten en noodzakelijk begrip voor elkaar.

In de wereld van het onderwijs wordt momenteel veel gesproken over segregatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen met verschillende nationaliteiten, opleidingen of welvaart elkaar steeds minder ontmoeten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Hierdoor kunnen we de leefwerelden van elkaar steeds minder goed begrijpen.
Op onze school komen die verschillende werelden bij elkaar. Wij hebben dan ook dagelijks een belangrijke taak te verrichten; ervoor zorgen dat we goed in contact blijven met alle kinderen (en liefst ook hun ouders). Dát is de beste manier om samen te werken aan een mooie(re) wereld.

Ik wens iedereen fijne paasdagen


René Venneker

easter easter